นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ได้เขียนไว้ใน "จากสหพันธ์แพทย์ชนบท ถึงชมรมแพทย์ชนบทและมูลนิธิแพทย์ชนบท" เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีข้อความตอนหนึ่งเล่าถึงต้นกำเนิดของมูลนิธิแพทย์ชนบทว่า "...หลังจากตั้งชมรมแพทย์ชนบท มาได้ประมาณ 2 ปี พี่ ๆ ทั้งหลายที่ร่วมกันก่อตั้งก็มีความคิดกันขึ้นมาว่า น่าจะมีองค์กรที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพื่อรองรับงานต่าง ๆ ที่ชมรมกำลังทำอยู่ ประกอบกับมีการสนับสนุนทางความคิดและกำลังใจ จากผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่าน อาทิเช่น อจ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว , อจ.นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์ , อจ.นพ.ประเวศ วะสี และพี่ปรีชา ดีสวัสดิ์ จึงได้เกิดการเคลื่อนไหวที่จะตั้ง มูลนิธิแพทย์ชนบท ขึ้น..."
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และวิวัฒนาการ ของมูลนิธิแพทย์ชนบท

วารสารโรงพยาบาลชุมชน

ทัศนะความคิดเห็น ผลงานทางวิชาการ หรือผลสรุปงานวิจัยใดๆ ซึ่งปรากฏในหนังสือนี้ ไม่จำเป็นที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต้องเห็นด้วยเสมอไป


วารสารโรงพยาบาลชุมชนฉบับ Online

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เบลเยียม บางมุมมองที่ผมสัมผัส

@February,27 2012 22.00

ประเทศเบลเยียมมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวน 2 โรง รวมมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 7 เตา ผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนราว 55%ของทั้งหมด ที่เหลือพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเกือบ 40% และพลังงานสะอาดยังมีไม่มากนัก แต่รัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มพลังงานสะอาดให้มีสัดส่วนถึง 13%ในปี 2020 ปัจจุบันที่นี่มีประชากร 11 ล้านคน ใช้ไฟฟ้าปีละ 91 TWh ขณะที่ประเทศไทยมี 67 ล้านคน ใช้ไฟฟ้ารวม 103 TWh คิดต่อคนแล้วฝรั่งเขาใช้ไฟฟ้ามากกว่าเราราว 6 เท่า แต่ใช่ว่าเราควรจะตามอย่างเขา สิ่งที่เราควรจะทำคือรักษาระยะห่างให้มากขึ้นไปอีก เราทำได้หากไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย

กว่า......จะมาเป็นหมอฟันตัวน้อย

@February,21 2012 09.25
คอลัมน์ทันตะภูธรกว่า......จะมาเป็นหมอฟันตัวน้อยนางสาวพัชรินทร์ กล้าพิทักษ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านเมื่อดิฉันอายุประมาณ 4 ขวบก็มีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงเอาแต่นอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน พ่อกับแม่ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงเอายาสมุนไพรหรือยาแ

คอลัมน์ Hotline ฉบับ กรกฎาคม 2554 – มีนาคม 2555

@February,17 2012 20.17
คอลัมน์ Hotline ฉบับ กรกฎาคม 2554 โ มีนาคม 2555งูเขียวหางไหม้วารสารโรงพยาบาลฉบับพิเศษที่รอคอยยาวนานกว่า 9 เดือนนี้ คงไม่สามารถอุทิศพื้นที่ให้กับเรื่องอื่นได้นอกจากเรื่องขบวนการล้มหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่นำโดยกลุ่มแพทย์พาณิชย์ที่ยึดแพทย์สภาเป็นฐานทัพ กลุ่มผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก้างขว้างคอ ใคร

@February,17 2012 20.11
คอลัมน์เสียงแพทย์ชนบทประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก้างขว้างคอ ใครนายแพทย์พรเทพ โชติชัยสุวัฒนรองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคเหนือ14 มกราคม 2555 Antwerp ,Belgiumประเทศไทยสามารถพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal coverage :UC) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนาม โบัตรทองโ จนเกิดผลงานด้านสุขภาพที่โดดเด่น

ยึด สปสช. กับบันไดอีก 3 ขั้น สู่หลุมดำประกันสุขภาพ หยุดปฏิรูป ปูทางเอกชน

@February,17 2012 20.06
คอลัมน์ เสียงแพทย์ชนบท ตอน 2ยึด สปสช. กับบันไดอีก 3 ขั้น สู่หลุมดำประกันสุขภาพ หยุดปฏิรูป ปูทางเอกชนนายแพทย์พรเทพ โชติชัยสุวัฒนนักศึกษาปริญญาโทสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน เมืองอันเวอร์ป ประเทศเบลเยียมเป็นไปตามแผนบันไดขั้นที่ 1 ในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการชุดสิทธิประโยชน์ และอนุกรรมการ

บทบรรณาธิการ ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2554 – มีนาคม 2555

@February,17 2012 20.03
บทบรรณาธิการ ฉบับพิเศษ กรกฎาคม 2554 โ มีนาคม 2555วารสารโรงพยาบาลฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษมากคือไม่รู้จะเรียกว่าฉบับอะไรดี เนื่องจากห่างหายไปนานกว่า 8 เดือน เพราะบรรณาธิการอย่างผมยังหาคนรับไม้ผลัดไม่ได้ ประกอบกับผมหนีมาเรียนปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ที่ Institute of Tropical Medicine ที่เมือง A

แพทย์โรงพยาบาลน่านกับการผ่าน HA

@February,17 2012 19.45
คอลัมน์ เสียงก้องจากโรงพยาบาลชุมชนแพทย์โรงพยาบาลน่านกับการผ่าน HAนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่านโที่โรงพยาบาลน่านผ่าน HA(hospital accreditation) ส่วนสำคัญคือแพทย์รพ.น่านมาสแกนลายนิ้วมือเข้าทำงานทุกคน อาจารย์HAบอกว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำได้ คือที่จังหวัดน่

สายลมเปลี่ยนทิศ ชีวิตเปลี่ยนทาง

@February,15 2012 23.14

“…สายลมยะเยือกที่พัดฝุ่นสีแดงมาจากทางกุโบร์ดับแสงเทียนในบ้านและแสงสว่างลิบ ๆ ในหนทางชีวิตข้างหน้าของสองแม่ลูกให้มืดมิดลงไปพร้อมกัน…”

“มูฮัมหมัด เด็กชายมูฮัมหมัด อาแว”

ความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและไทยว่าด้วยข้อมูลตัวเลข

@February,15 2012 23.02
คอลัมน์ ทันตะภูธรความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นและไทยว่าด้วยข้อมูลตัวเลขทันตแพทย์ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาลผมเพิ่งกลับจากการบรรยายวิชาการในการสัมมนา Asian Perspectives and Evidence on Oral Health Promotion ที่ Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้มีโอกาส

การดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care): ประสบการณ์จากโรงพยาบาลชุมชน

@February,15 2012 22.53
คอลัมน์ วิชาการโรงพยาบาลชุมชนการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care): ประสบการณ์จากโรงพยาบาลชุมชนโดย นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันคือ การดูแลระหว่างการดูแลระยะเฉียบพลัน (acute care) และ การดูแลระยะยาว (long-term care) i เป็

ยุติการทำกำไรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนบนความเจ็บป่วยของประชาชน - บทเรียนจากเบลเยียม

@February,15 2012 10.28
คอลัมน์พิเศษยุติการทำกำไรของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนบนความเจ็บป่วยของประชาชน - บทเรียนจากเบลเยียมนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจชมรมแพทย์ชนบทนักศึกษาปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน เมืองแอนเวิร์ป ประเทศเบลเยียมเผยแพร่ในมติชน online วันที่ 25 มกราคม 2555สุขภาพและความเจ็บป่วย ต้องไม่ใช่

สู่การแพทย์สองมาตรฐาน บทวิพากษ์ ”เมดิคัลฮับ” ในมุมมองวิชาการ

@February,14 2012 10.39
คอลัมน์เสียงแพทย์ชนบทสู่การแพทย์สองมาตรฐาน บทวิพากษ์ โเมดิคัลฮับโ ในมุมมองวิชาการนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจชมรมแพทย์ชนบทนักศึกษาปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน เมืองแอนเวิร์ป ประเทศเบลเยียมเผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555ตามที่นายแพทย์สุรวิทย์

เงินบริจาค VS จริยธรรม ในยุคสมัยอันซับซ้อน

@December,15 2011 03.51
คอลัมน์พิเศษเงินบริจาค VS จริยธรรม ในยุคสมัยอันซับซ้อนนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจกรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ โดยสมมุติว่าท่านเป็นบุคลากรระดับนำของโรงพยาบาล เป็นที่ไว้วางใจของผู้อำนวยการและทุกคนในโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งอ่อนอาวุโสกว่ายกอำนาจในการตัดสินให้กับท่าน เอาไงเอากันประมาณนั้น ลองถ

มุมมองการให้ความหมายต่อสุขภาพและบริการสุขภาพ (perspective on health and health care)

@December,15 2011 03.50
คอลัมน์ วิชาการแพทย์ชนบทมุมมองการให้ความหมายต่อสุขภาพและบริการสุขภาพ (perspective on health and health care)นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจทำไมคนแต่ละคน ถึงตัดสินใจหรือมีความเห็น รวมทั้งลงมือปฏิบัติต่อเรื่องราวด้านสุขภาพอย่างแตกต่างกัน ทั้งนี้ก็เพราะเขาให้คุณค่าต่อคำว่าสุขภาพแตกต่างกันมุมมองในการ

จากงานรังสีสู่นวตกรรมเพื่อครอบครัว

@December,15 2011 03.46
คอลัมน์เสียงก้องจากโรงพยาบาลชุมชนจากงานรังสีสู่นวตกรรมเพื่อครอบครัวเดช ชูศรีนักรังสีการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีผมพาคุณพ่อกลับบ้าน หลังจากที่ไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอแห่งหนึ่งเป็นเวลานาน พอถึงบ้านซึ่งขณะนั้นมืดแล้ว ก็จอดรถหน้าบ้าน เปิดประตูรั้วบ้านเพื่อเอารถยนต์

จินตนาการพลังประชาสังคม เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้ปฏิเสธเหล้าเบียร์ ...

@December,15 2011 03.43

)บทความชิ้นนี้บรรณาธิการได้รับจากคุณธีระ วัชรปราณี ในครั้งที่ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้ารณรงค์คัดค้านการทำกระบวนการ CSR หรือ การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเหล้าเบียร์ต่อโรงเรียนแพทย์ และการที่เบียร์ช้างเป็นสปอนเซอร์สำคัญในการจัดการวันมหิดลของศิริราชพยาบาล การรณรงค์ทางสังคมในครั้งนั้น ทำให้คุณธีระ วัชรปราณีได้สรุปบทเรียนการทำงานของภาคประชาสังคมในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดเหล้า คุณธีระเขียนไว้ว่า “เขียนด้วยเหตุจูงใจ คือ อยากแชร์กรอบคิด movement ของประชาสังคมครับ  หรือ เรียกให้หรูว่า จินตนาการ และ การ design ขบวนการนี้ รวมทั้งการบริหารจัดการให้เกิดผล”

คิวบา … บริการปฐมภูมิที่งอกงามท่ามกลางความขาดแคลน

@December,15 2011 03.41
เรื่องเด่นประจำฉบับคิวบา โฆ บริการปฐมภูมิที่งอกงามท่ามกลางความขาดแคลนกิตตินันท์ อนรรฆมณีด้วยระยะทางที่ห่างจากไทยมาก ทำให้ชื่อ โคิวบาโไม่เป็นที่คุ้นเคยของคนไทยเราสักเท่าไร เท่าที่พอจะคุ้นอยู่บ้าง ก็คือ ซิการ์ มวย ฟิเดล คาสโตร และแอนตี้อเมริกา แต่เมื่อได้มาเยือนถึงถิ่น จะพบว่าคิวบามีเสน่ห์ท

ประเทศภูฏาน กับ การสร้างสุขภาพอย่างพอดี บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,320 เมตร

@December,15 2011 03.26
คอลัมน์ ระบบสุขภาพต่างแดนประเทศภูฏาน กับ การสร้างสุขภาพอย่างพอดีบนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,320 เมตรภญ.อรทัย วลีวงศ์ทิวทัศน์จากบริเวณหน้าสถานีอนามัยนบกัง อำเภอพูนาคา (Nobgang Basic Health Unit at Punakha)ปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภูฏานตั้งอยู่บนรากฐานของความสุขมวลรวมประชาชาติ หรื

ใครหูหนวก

@December,15 2011 03.22
คอลัมน์ เก็บตกจากเน็ตใครหูหนวกพระไพศาล วิสาโล"ปัญหาอยู่ที่ผู้มอง" "พระไพศาล วิสาโล" เริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าในหนังสือ "จะเล่าให้คุณฟัง" ของ "ฆอร์เฆ่ บูกาย" เป็นเรื่องของชายผู้หนึ่งโทรศัพท์ถึงหมอประจำครอบครัวชายคนนั้นเริ่มต้นกล่าวว่า "ที่ผมโทรมาหาหมอเพราะผมเป็นห่วงภรรยา"ย เมื่อหมอถ

ล๊อตตารีใบสุดท้าย

@December,15 2011 03.21
คอลัมน์ เรื่องสั้นลาดินล๊อตตารีใบสุดท้ายลาดิน ไพบูลย์เสียงคุยกันจ๊อกแจ๊กจอแจที่หน้าห้องไอซียูเงียบหายไปทันทีที่ประตูปิด แป้งเดินเอารองเท้าไปวางที่ชั้น เปลี่ยนสวมรองเท้าฟองน้ำสะอาดของโรงพยาบาล และล้างมือก่อนที่จะเปิดประตูอีกชั้นหนึ่งเข้าไปในห้องผู้ป่วยอากาศในห้องเย็นยะเยือกตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

เรื่องเล่านักเรียนแพทย์

@August,30 2011 00.33
โครงการประกวดเรื่องเล่าจากประสบการณ์นิสิต นักศึกษาแพทย์ หัวข้อ โเรื่องเล่า.. นักเรียนแพทย์โ(โครงการของมูลนิธิแพทย์ชนบท เพื่อส่งเสริมการดูแลผู้ป่วย ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์)ข้อมูลหนังสือชื่อหนังสือ : เรื่องเล่านักเรียนแพทย์ หัวใจแห่งความเป็นแพทย์...หัวใจแห่งความเป็นมนุษย์์ผู้จัดทำ : มูล